Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

Esta asignatura forma parte del Módulo avanzado del Grado en Biología. Es una asignatura optativa del Itinerario de Biotecnología y Biosanitario.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

Specific Competences:>>Theoretical

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE14 : Conèixer els fonaments de la replicació, transcripció, traducció i modificació del material genètic.
 • CE15 : Identificar les principals vies metabòliques.
 • CE17 : Comprendre els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en bioenergètica.
 • CE21 : Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.

 

Specific Competences:>>Ability

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE42 : Saber identificar, analitzar, catalogar organismes biològics.
 • CE43 : Catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals.
 • CE44 : Realitzar serveis i processos en biologia.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.
 • CE48 : Avaluar l'impacte ambiental.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

No data

 

 

General

Code: 26547
Lecturer responsible:
MARTINEZ MOJICA, FRANCISCO JUAN
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,76
Practical credits: 1,64
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PHYSIOLOGY, GENETICS AND MICROBIOLOGY
  Area: MICROBIOLOGY
  Theoretical credits: 0,38
  Practical credits: 0,82
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY AND SOIL AND AGRICULTURAL CHEMISTRY
  Area: BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
  Theoretical credits: 0,38
  Practical credits: 0,82

Study programmes where this course is taught