Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Cada tutora o tutor propondrá los contenidos y objetivos del trabajo así como la metodología a seguir. Asociado a esta asignatura, el alumnado cursará el Módulo Avanzado de del Curso de Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Specific Competences:>>Theoretical

 • CE12 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en la química a l'ambient marí i a la contaminació.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.

 

Specific Competences:>>Ability

 • CE20 : Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesis i disseny experimental.
 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE32 : Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, així com d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.
 • CE34 : Aplicar les tècniques i els coneixements per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, gestió i restauració.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

 

 

General

Code: 24999
Lecturer responsible:
VALLE PEREZ, CARLOS
Credits ECTS: 18,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 16,20

Departments involved

 • Dept: APPLIED PHYSICS
  Area: APPLIED PHYSICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: APPLIED PHYSICS
  Area: EARTH PHYSICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,23
 • Dept: HUMAN GEOGRAPHY
  Area: HUMAN GEOGRAPHY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY AND SOIL AND AGRICULTURAL CHEMISTRY
  Area: BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: PHYSICAL CHEMISTRY
  Area: PHYSICAL CHEMISTRY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: APPLIED ECONOMICS AND ECONOMIC POLICY
  Area: APPLIED ECONOMICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: ORGANIC CHEMISTRY
  Area: ORGANIC CHEMISTRY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: CHEMICAL ENGINEERING
  Area: CHEMICAL ENGINEERING
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Area: STRATIGRAPHY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Area: EXTERNAL GEODYNAMICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Area: INTERNAL GEODYNAMICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Area: PALAEONTOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Area: PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: ECOLOGY
  Area: ECOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,23
 • Dept: BIOTECHNOLOGY
  Area: CELLULAR BIOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: PHYSIOLOGY, GENETICS AND MICROBIOLOGY
  Area: GENETICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: PHYSIOLOGY, GENETICS AND MICROBIOLOGY
  Area: MICROBIOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: CHEMICAL ANALYSIS, NUTRITION AND FOOD SCIENCE
  Area: ANALYTIC CHEMISTRY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: MARINE SCIENCES AND APPLIED BIOLOGY
  Area: BOTANICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,18
 • Dept: MARINE SCIENCES AND APPLIED BIOLOGY
  Area: STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,18
 • Dept: MARINE SCIENCES AND APPLIED BIOLOGY
  Area: ZOOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,19
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: REGIONAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS AND PHYSICAL GEOGRAPHY
  Area: REGIONAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: CIVIL ENGINEERING
  Area: INFRAESTRUCTURE AND TRANSPORT ENGINEERING
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: MATHEMATICS
  Area: STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04

Study programmes where this course is taught