Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

La asignatura Planctología y micropaleontología marina proporcionará los conocimientos necesarios para comprender las características, técnicas de estudio y aplicaciones del plancton marino (fitoplancton y zooplancton) actual y fosil,

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Specific Competences:>>Theoretical

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE11 : Adquirir coneixements sobre la geologia interna i externa, i també sobre els materials i processos relacionats amb la geologia.
 • CE13 : Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, llit marí i organismes associats, així com de mesura de variables estructurals i dinàmiques.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE18 : Conèixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els seus registres.
 • CE2 : Adquirir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics interns i externs.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Specific Competences:>>Ability

 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE25 : Interpretar, caracteritzar i cartografiar els fons marins i les comunitats marines i litorals.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE27 : Tenir destresa en l'ús pràctic de models, i incorporar-hi noves dades per a la seua validació, millora i evolució.
 • CE29 : Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE35 : Conèixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí, així com la seua avaluació i seguiment.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

 

 

General

Code: 24542
Lecturer responsible:
CORBI SEVILA, HUGO ANTONIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,80
Practical credits: 1,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Area: STRATIGRAPHY
  Theoretical credits: 0,4
  Practical credits: 0,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: MARINE SCIENCES AND APPLIED BIOLOGY
  Area: BOTANICS
  Theoretical credits: 0,2
  Practical credits: 0,4
 • Dept: MARINE SCIENCES AND APPLIED BIOLOGY
  Area: STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH
  Theoretical credits: 0,2
  Practical credits: 0,4

Study programmes where this course is taught