Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

La Geología marina es la parte de la geología que estudia las rocas y sedimentos cubiertos por el mar o de la costa.

La asignatura Geología marina está relacionada con otras asignaturas del grado como Geología, Sedimentología.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Specific Competences:>>Theoretical

 • CE11 : Adquirir coneixements sobre la geologia interna i externa, i també sobre els materials i processos relacionats amb la geologia.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE18 : Conèixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els seus registres.
 • CE2 : Adquirir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics interns i externs.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.

 

Specific Competences:>>Ability

 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE23 : Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar+B1358 les tasques en equip.
 • CE25 : Interpretar, caracteritzar i cartografiar els fons marins i les comunitats marines i litorals.
 • CE31 : Elaborar, presentar i defensar textos i informes científics, tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

Comprender el significado y la dimensión del tiempo geológico y la integración de los conocimientos geológicos en el marco evolutivo de la Tierra.

Conocer la evolución tectónica de la Península Ibérica en el marco de la tectónica global del Mediterráneo Occidental y el Atlántico Oriental.

 

 

 

General

Code: 24535
Lecturer responsible:
TENT MANCLUS, JOSE ENRIQUE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Area: INTERNAL GEODYNAMICS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught