Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

La asignatura tiene como propósito la comprensión del concepto de destino turístico y su dinámica de funcionamiento. Aporta al alumnado una formación especializada que le permite identificar los componentes intangibles (imagen y marca del territorio), funcionales (recursos, estructura de la oferta, infraestructuras, etc.) y organizativos de un destino turístico, así como las relaciones y dinámicas complejas que se dan entre ellos. Integra los procesos de planificación a escala de destino, las herramientas y la creación de identidad de marca asociada al destino.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Specific Competences (CE)

 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE25 : Comprendre un pla públic i les oportunitats que se'n deriven per al sector privat.
 • CE27 : Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial.
 • CE28 : Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • CE4 : Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

No data

 

 

General

Code: 23650
Lecturer responsible:
IVARS BAIDAL, JOSEP ANTONI
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: REGIONAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS AND PHYSICAL GEOGRAPHY
  Area: REGIONAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught