Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

La asignatura se configura como una asignatura optativa de los Estudios de Grado en Derecho, que se oferta en el Itinerario 1 sobre Administración de Justicia, y que se ubica en el cuarto Curso de la Titulación. Tras el estudio de las asignaturas de “Introducción al Derecho Procesal” y “Derecho Procesal” –que incluye una parte de formación sobre el Proceso Civil Declarativo-, la asignatura de “Ejecución Civil y Procesos Civiles Especiales”, como su propio nombre indica, permite un estudio específico y pormenorizado de la fase de Ejecución Forzosa Civil, las medidas cautelares, y de los distintos Procesos Civiles Especiales actualmente vigentes en el ordenamiento procesal civil español.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE8 : Domini de les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia) i capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i en la comunicació de dades.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

No data

 

 

General

Code: 19031
Lecturer responsible:
OCHOA MONZO, VIRTUDES
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: COMMERCIAL LAW AND PROCEDURAL LAW
  Area: PROCEDURAL LAW
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught