Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

La asignatura está ubicada en el segundo cuatrimestre. El alumno adquirirá los conceptos básicos sobre el cálculo estructural, así como la capacidad para dimensionar y comprobar las estructuras metálicas de los proyectos que deberá dirigir en el ejercicio profesional posterior.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2014-15

General Competences (CG)

 • G2 : Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisis del comportament elàstic del sòlid.

 

Specific Competences (CE)

 • E10 : Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E15 : Aptitud per al predimensionament, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
 • E9 : Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.

 

General Transversal Competences

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15


Get an overview of the different phases of structural design: design and modeling of the structure, load assessment, procurement efforts, sizing of structural elements, graphical definition and construction details.

Understanding why and be structures and forms.

Learn to calculate the forces, stresses and strains that occur in them, depending on the actions and the materials that make up.

Introduction to the calculation of the metal structures.

You must send in the post-practice.

 

 

General

Code: 16017
Lecturer responsible:
MONTAVA BELDA, ISAAC
Credits ECTS: 9,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 3,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: CIVIL ENGINEERING
  Area: CONTINUUM MECHANICS AND STRUCTURE THEORY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 3,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught