Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ PRÀCTICA EN ELS MAJORS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Assignatura pràctica de nutrició i alimentació, adaptat a les patologies de major prevalença en les persones d'edat avançada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer cuáles son los requerimientos nutricionales en la persona mayor. Adquirir los conocimientos básicos y herramientas necesarias para intervenir en la alimentación, nutrición y patologías de mayor prevalencia en la persona mayor. Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar y preservar la salud de este grupo poblacional. Identificar el estado de la malnutrición y valorar el estado nutricional.

 

 

Dades generals

Codi: 90991
Professor/a responsable:
SOSPEDRA LOPEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix