Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE REGISTRE: ESTENEU *MATRIX

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÁSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i comprendre la terminologia específica en virtualització del patrimoni, així com els principals documents internacionals (Cartes) existents.
 • CE2 : Conèixer i entendre les eines usades per a garantir la traçabilitat científica en els projectes de virtualització.
 • CE3 : Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.
 • CE4 : Ser capaç de participar activament en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.

 

Competències generals

 • CG1 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CG2 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG3 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG4 : Reconèixer la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • CG5 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

 

ESPECIALISTA EN CREACIÓ D'ENTORNS VIRTUALS APLICATS Al PATRIMONI

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i comprendre la terminologia específica en virtualització del patrimoni, així com els principals documents internacionals (Cartes) existents.
 • CE2 : Conèixer i entendre les eines usades per a garantir la traçabilitat científica en els projectes de virtualització.
 • CE3 : Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.
 • CE4 : Ser capaç de participar activament en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.

 

Competències generals

 • CG1 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CG2 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG3 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG4 : Reconèixer la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • CG5 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 79399
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix