Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EINES DE REGISTRE DISTRIBUIT APLICADES A LA INTEL.LIGÈNCIA DE NEGOCIS (BLOCKCHAIN)

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Las herramientas de registro distribuído (o tecnologías blockchain) han adquirido recientemente una gran relevancia en los modelos de negocio, al propiciar la desintermediación en el tratamiento de la informaicón, la resiliencia de datos y la digitalización de activos, entre otras aplicaciones. Junto a los sistemas de inteligencia artificial, constituyen una herramienta poderosa en la gestión de la información de negocio.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG2 : Ser capaços d'aplicar els coneixements apresos i resoldre problemes tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.
 • CG9 : Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.

 

Competències Específiques

 • CE50 : Conéixer els fonaments de les tecnologies basades en infraestructures de cadenes de blocs i comptabilitat distribuïda i la seua aplicació en els models de negoci per a ser capaç de seleccionar la plataforma més adequada.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

CE1: Conocer los fundamentos de las tecnologías basadas en infraestructuras de cadenas de bloques
CE2: Comprender las implicaciones de la tecnología Blockchain en los modelos de negocio
CE3: Tener capacidad para seleccionar las plataformas Blockchain más adecuadas al modelo de negocio

 

 

Dades generals

Codi: 79231
Professor/a responsable:
PONCE DE LEON AMADOR, PEDRO JOSE
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix