Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EINES D'INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA INTEL.LIGÈNCIA DE NEGOCI

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La aplicación de técnicas de inteligencia artificial a la información generada en la empresa permite generar conocimiento de alto valor en el contexto de prácticamente cualquier modelo de negocio. En esta asignatura se exploran las técnicas y herramientas dde inteligencia artificial fundamentales para su aplicación práctica en la empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG10 : Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.

 

Competències Específiques

 • CE49 : Conéixer les possibilitats reals de la intel·ligència artificial per a la millora competitiva dels models de negoci.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Competencias específicas

CE1: Conocer las técnicas y metodologías de la Inteligencia Artificial
CE2: Comprender las implicaciones de la Inteligendia Artificial en los modelos de negocio
CE3: Tener capacidad para seleccionar las herramientas de la Inteligendia Artificial más adecuadas al modelo de negocio

 

 

Dades generals

Codi: 79230
Professor/a responsable:
PONCE DE LEON AMADOR, PEDRO JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix