Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EINES EN EL NÚVOL I LA SEUA UTILITAT EN EL ENTORN EMPRESARIAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En la última década las necesidades de computación de las empresas han ido en aumento, creciendo tanto en volumen de cómputo como de servicios cada vez más avanzados. Paralelamente, las diferencias entre los recursos necesarios para atender a los clientes en las horas punta y valle se ha acentuado hasta el punto que resulta prohibitivo adquirir toda la infraestructura necesaria para ofrecer servicios digitales. Para hacer frente a esta situación los servicios en la nube han aparecido como una solución flexible, que permite hacer uso de aquellos servicios necesarios única y exclusivamente cuando es preciso. Por ello, en esta asignatura presentamos el concepto de computación en la nube y sus aplicaciones como un elemento de alto interés para la definición de modelos de negocio.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG10 : Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4 : Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.

 

Competències Específiquese

 • CE47 : Conéixer i saber aplicar els serveis del núvol per als models de negoci.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer las principales plataformas comerciales de computación en la nube.
 • Conocer los principios inherentes a la computación en la nube y los distintos tipos de servicios que se pueden implantar en las plataformas comerciales.
 • Conocer cómo se utilizan los servicios de computación en la nube según las necesidades de la empresa.

 

 

Dades generals

Codi: 79228
Professor/a responsable:
MATE MORGA, ALEJANDRO
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix