Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DATIFICACIÓ, INVESTIGACIÓ I CLAUS PER A LA PLANIFICACIÓ APLICADA A LA INTEL.LIGÈNCIA DE NEGOCI

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura forma parte de un bloque en el que se trata la Comunicación en el nuevo contexto digital y herramientas para negocios inteligentes.

En el MÁSTER EN TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTELIGENTE DE NEGOCIOS está estrechamente relacionada con otras dos:

Datos y estrategias de comunicación.

Métricas para la monitorización y evaluación de la comunicación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4 : Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG9 : Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.

 

Competències Específiquese

 • CE10 : Conéixer els elements clau de la planificació de la comunicació empresarial.
 • CE11 : Saber integrar les dades en la planificació de manera que permeta un correcte ajust de l'estratègia de comunicació.
 • CE12 : Situar la comunicació estratègica en el marc empresarial exposant les principals línies d'actuació i la seua adaptació a cada context.
 • CE9 : Comprendre la importància de la investigació en comunicació empresarial i la seua relació amb les dades i la innovació per a un major impacte i ús eficient dels recursos.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

(Incluidos en las competencias específicas)

 

 

 

Dades generals

Codi: 79222
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix