Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LIDERATGE I ESTRATÈGIA DE DIRECCIÓ EMPRESARIAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Implementar procesos de innovación en las organizaciones requiere de la aplicación de procedimientos y de una metodología de trabajo que permita la identificación adecuada de problemas, para poder así responder a las verdaderas necesidades que el mercado demanda.

El eje fundamental de la asignatura se centra en una experiencia “learning by doing” de aprendizaje a través de casos prácticos y en el desarrollo de un proyecto final centrado en una empresa real.

El objetivo es que el alumno adquiera la capacidad de liderazgo estratégico que permita generar y gestionar una cultura de innovación.
Con esta asignatura se pretende que el alumnado comprenda el proceso de innovación en las organizaciones y su relación con la estrategia de la empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG2 : Ser capaços d'aplicar els coneixements apresos i resoldre problemes tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4 : Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.
 • CG9 : Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.

 

Competències Específiquese

 • CE20 : Adquirir nocions de lideratge, tècniques i eines per a la gestió de projectes intel·ligents.
 • CE21 : Dissenyar, gestionar i mesurar una estratègia d'innovació empresarial concorde al nostre model de negoci i l'entorn que ocupem.
 • CE22 : Dur a terme prospectiva estratègica i l'anàlisi de riscos davant canvis i nous escenaris en l'ecosistema empresarial.
 • CE23 : Saber gestionar grups de professionals per a aconseguir els resultats proposats.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


1.- Comprender el proceso de innovación en las empresas desde la detección de los problemas y necesidades del mercado objetivo hasta el diseño y desarrollo de propuestas y soluciones.

2.- Conocer y saber aplicar herramientas y metodologías ágiles en el desarrollo de proyectos.

3.- Identificar oportunidades de mejora en la organización para transformarlas en activos con valor añadido para el mercado.

4.- Identificar el estilo de dirección más eficaz adaptado al contexto situacional y orientado hacia una cultura de innovación, incluyendo aspectos multiculturales.

5.-Desarrollar el espíritu crítico de análisis y validación de distintas alternativas en un contexto de realidad empresarial.

 

 

Dades generals

Codi: 79220
Professor/a responsable:
MARIN GARCIA, BEGOÑA ANA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix