Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES ECONOMÈTRIQUES APLICADES A LA INTEL.LIGÈNCIA DEL NEGOCI

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se enmarca dentro del bloque de conocimientos en análisis de datos del Programa de estudios propios en Técnicas de análisis y gestión inteligente de negocios.

El conocimiento que los estudiantes adquieren con esta asignatura le permitirán tener un primer contacto con metodologías de análsis ampliamente utilizadas en la gestión inteligente de negocios, que permiten analizar cuestiones como los precios, la demanda, o hacer predicciones en base a diferentes criterios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG10 : Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Conéixer els tipus de dades existents i les tècniques més apropiades per a la seua correcta interpretació i el seu ús en la presa de decisions estratègiques en els negocis.
 • CE2 : Realitzar anàlisis descriptives de dades amb l'objectiu de facilitar la interpretació d'aquests, millorant la capacitat d'interpretació i la percepció de la situació empresarial.
 • CE3 : Conéixer i interpretar models de regressió lineal que permeten extraure informació prospectiva de manera ajustada.
 • CE4 : Corregir i ajustar els models economètrics per a dotar d'una major capacitat explicativa i reduir els seus errors.
 • CE5 : Conéixer i interpretar models de regressió no lineal, identificant les principals diferències respecte als models avançats de regressió lineal.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Con esta asignatura, se espera que los estudiantes adquieran conocimientos básicos sobre el análisis de datos a partir de las metodologías econométricas más utilizadas, así como adentrarles en el uso de téncnicas basdas en inteligencia artificial.

 

 

Dades generals

Codi: 79218
Professor/a responsable:
MORENO IZQUIERDO, LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix