Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECANISMES DE MERCAT EN LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los retos ambientales, extensos y complejos, afectan al proceso productivo, a la taecnología, a los estilos de vida, al tamaño de las poblaciones humana y animal y al propio equilibrio del entorno natural. Para hacer frente a dichos retos, la política de medio ambiente puede desempeñar un papel muy positivo a través de la articulación de medidas e instrumentos dirigidos a preservar el entorno natural. En concreto, las autoridades deben centrarse en la protección de la calidad del medio natural a través del diseño de instrumentos de intervención que permitan la obtención de los objetivos perseguidos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG9 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals

 

Competències Específiquese

 • CE4 : Comprendre el funcionament dels mecanismes econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG9 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals

 

Competències Específiquese

 • CE4 : Comprendre el funcionament dels mecanismes econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Abordar un análisis de los principales instrumentos que pueden ser utilizados por las autoridades en la protección del medio ambiente, tanto en el ámbito europeo, como a escala nacional.

 

 

Dades generals

Codi: 79112
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix