Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INCENTIUS AMBIENTALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Con el objetivo de promover la mejora, protección o restauración del medio ambiente, pueden llevarse a acabo procedimientos que lo incentiven, tales como subvenciones, financiación de proyectos de investigación, inversiones medioambientales o deducciones fiscales por inversiones ambientales, entre otros.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG9 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals

 

Competències Específiques

 • CE5 : Comprendre els fonaments financers i de fiscalitat aplicats a la gestió ambiental
 • CE9 : Reconèixer els criteris específics en la definició de polítiques públiques ambientals

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer planes estratégicos o programas financieros emprendidos por entidades públicas o privadas con el objetivo de incentivar la mejora, protección o restauración del medio ambiente.

 

 

Dades generals

Codi: 79110
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix