Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FISCALITAT AMBIENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La consecuencia económica que se deriva de la teoría de los bienes públicos y la teoría de las externalidades negativas es inmediata, pues el libre juego de oferta y demanda no resulta eficiente para asignar tales recursos, máxime cuando se produce un deterioro ambiental por la
actuación de los agentes económicos. Desde una perspectiva económica se hace necesaria, por tanto, la intervención del sector público para subsanar las deficiencias del mercado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG9 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals

 

Competències Específiques

 • CE5 : Comprendre els fonaments financers i de fiscalitat aplicats a la gestió ambiental
 • CE9 : Reconèixer els criteris específics en la definició de polítiques públiques ambientals

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Caracterizar los tributos ambientales, saber diferenciar las competencias tributarias de los diversos ámbitos territoriales en España y esclarecer la fiscalidad ambiental en la legislación española.

 

 

Dades generals

Codi: 79109
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix