Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PLANIFICACIÓ ECOLÒGICA EN ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Los espacios naturales son aquellas zonas del medio rural o periurbano que poseen una alta calidad paisajística y ambiental, y que ofrecen unos rasgos ecológicos y geomorfológicos singulares. Cuando se protegen, están regulados y gestionados para conseguir unos objetivos específicos de conservación, desempeñando una función decisiva para la conservación de los ecosistemas y la supervivencia de las especies, así como para el mantenimiento de los procesos ecológicos y de los bienes y servicios ecosistémicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG9 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals

 

Competències Específiques

 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer los mecanismos y modelos de gestión de espacios naturales, así como casos de estudio, mediante los cuales se pretende proteger la integridad ecológica de ecosistemas para las generaciones actuales y futuras.

 

 

Dades generals

Codi: 79104
Professor/a responsable:
MOLINA GIMENEZ, ANDRES
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix