Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
POLÍTICA I PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Ante la búsqueda del equilibrio sostenible entre los diferentes usuarios del territorio, el planificador urbano y territorial debe de dar respuestas a una serie de preguntas básicas relativas a las directrices que seguirá ante nuevos desarrollos urbanos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG9 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals

 

Competències Específiques

 • CE21 : Comprendre els processos de planificació territorial i les seues estratègies de competitivitat
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient
 • CE9 : Reconèixer els criteris específics en la definició de polítiques públiques ambientals

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer los elementos fundamentales en las nuevas políticas territoriales para una mejor planificación del territorio y de las ciudades, tales como la gobernanza, la participación público-privada, los modelos de desarrollo compactos, los modelos de desarrollo orientados al transporte público o los nuevos sistemas de gestión de la movilidad en entornos urbanos.

 

 

Dades generals

Codi: 79103
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix