Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE QUALITAT AMBIENTAL EN LA INDÚSTRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La cultura de calidad y la mejora continua constituyen el marco en el que debemos desarrollar todos nuestros esfuerzos para progresar permanentemente. La implantación de un sistema de gestión de la calidad en nuestras sociedades es la base sobre la cual es posible potenciar un proceso de mejora continua que pueda ser valorado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG4 : Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG8 : Conèixer la problemàtica de la gestió integral del medi ambient: hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera i antroposfera

 

Competències Específiquese

 • CE20 : Ser capaç d'identificar tecnologies mediambientals aplicades en la qualitat industrial
 • CE3 : Conèixer les tecnologies específiques en l'acompliment de la gestió ambiental
 • CE6 : Conèixer els models de gestió dels diversos béns ambientals i les seues tecnologies afins
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG4 : Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG8 : Conèixer la problemàtica de la gestió integral del medi ambient: hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera i antroposfera

 

Competències Específiquese

 • CE20 : Ser capaç d'identificar tecnologies mediambientals aplicades en la qualitat industrial
 • CE3 : Conèixer les tecnologies específiques en l'acompliment de la gestió ambiental
 • CE6 : Conèixer els models de gestió dels diversos béns ambientals i les seues tecnologies afins
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Estudiar los fundamentos en cuanto a los sistemas de calidad, profundizando en los aspectos ambientales en la industria: criterios y metodologías.

 

 

Dades generals

Codi: 79102
Professor/a responsable:
MOLINA GIMENEZ, ANDRES
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix