Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENERGIES RENOVABLES: MODALITATS I PERSPECTIVES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Se entiende como energía renovable aquella que proviene de fuentes consideradas inagotables a escala humana ya sea por la magnitud del recurso, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Ejemplos de estas fuentes son el sol, el viento, el agua, el movimiento de las mareas, el de las olas y el calor interno de la tierra. Con la firma del Acuerdo de París, que cubre el periodo a partir de 2020, año en que finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto, los países adheridos se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Una de las opciones más interesantes para avanzar en esta línea es la utilización de energías renovables.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG4 : Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG8 : Conèixer la problemàtica de la gestió integral del medi ambient: hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera i antroposfera

 

Competències Específiques

 • CE19 : Comprendre la tipologia i tecnologia de les energies renovables
 • CE3 : Conèixer les tecnologies específiques en l'acompliment de la gestió ambiental
 • CE6 : Conèixer els models de gestió dels diversos béns ambientals i les seues tecnologies afins
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer los fundamentos en energías renovables, profundizando en las tecnologías solar y la eólica.

 

 

Dades generals

Codi: 79101
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix