Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I TECNOLOGIES DE MINORACIÓ D'IMPACTES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La eficiencia energética es el objetivo de reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios. Hay muchas motivaciones para mejorar la eficiencia energética. La reducción del uso de energía reduce los costes de energía y puede generar un ahorro financiero para los consumidores si dicho ahorro de energía compensa cualquier coste adicional de implementar una tecnología de eficiencia energética. Reducir el uso de energía también se considera una solución al problema de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG4 : Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG8 : Conèixer la problemàtica de la gestió integral del medi ambient: hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera i antroposfera

 

Competències Específiques

 • CE18 : Conèixer les tècniques d'eficiència energètica en edificació
 • CE3 : Conèixer les tecnologies específiques en l'acompliment de la gestió ambiental
 • CE6 : Conèixer els models de gestió dels diversos béns ambientals i les seues tecnologies afins
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introducción al concepto de eficiencia energética y a los fundamentos en consumo energético de edificios. Análisis de las cargas térmicas en los edificios e infiltraciones de aire. Descripción de la monitorización de edificios.

 

 

Dades generals

Codi: 79100
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix