Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se aborda la problemática actual relacionada con la calidad del aire, para lo cual se enuncian en primer lugar determinados conceptos con carácter básico. Tras esto, se enumeran los principales mecanismos existentes en la actualidad para paliar la citada problemática haciendo especial énfasis en el mercado de emisiones así como en la legislación relacionada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG4 : Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG8 : Conèixer la problemàtica de la gestió integral del medi ambient: hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera i antroposfera

 

Competències Específiques

 • CE13 : Saber identificar els paràmetres de qualitat de l'aire i els impactes ambientals que els afecten
 • CE2 : Ser capaç d'avaluar la problemàtica sectorial de la gestió ambiental
 • CE6 : Conèixer els models de gestió dels diversos béns ambientals i les seues tecnologies afins
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Aprender las definiciones básicas que es preciso conocer antes de profundizar en el marco legal del ámbito de la calidad del aire y la contaminación atmosférica; establecer el marco legal vigente en materia de contaminación atmosférica.

 

 

Dades generals

Codi: 79091
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix