Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL DE PLANS I PROGRAMES

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG7 : Comprendre el maneig de les eines per a l'avaluació ambiental i la gestió territorial

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer els aspectes fonamentals del dret ambiental a la solució de problemes pràctics
 • CE4 : Comprendre el funcionament dels mecanismes econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 79087
Professor/a responsable:
MOLINA GIMENEZ, ANDRES
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix