Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE RISCOS NATURALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Enmarcada en la identificación de los riesgos naturales y afeciones derivadas del cambio climático con repercusión en la ordenación de los diferentes usos del suelo. También se incide en otros riesgos naturales de especial relevancia tales como las sequías, las inundaciones, el riesgo sísmico o los incendios forestales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG7 : Comprendre el maneig de les eines per a l'avaluació ambiental i la gestió territorial

 

Competències Específiques

 • CE4 : Comprendre el funcionament dels mecanismes econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Identificar los riesgos naturales que pueden afectar al desarrollo social y económico, tales como inundaciones o sequías, incendios forestales o riesgos sísmicos, para saber gestionarlos logrando así la adaptación de los territorios.

 

 

 

Dades generals

Codi: 79086
Professor/a responsable:
MOLINA GIMENEZ, ANDRES
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,16
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,64
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix