Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno consagra la coexistencia de regulaciones especiales del derecho de acceso, al señalar su carácter supletorio con respecto a aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información, como sucede en material ambiental con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG6 : Adquirir el compromís ètic amb la gestió ambiental sostenible i reflexionar sobre les seues implicacions socials

 

Competències Específiques

 • CE10 : Saber integrar els factors sociopolítics amb els mediambientals

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Reflexionar sobre la nueva Ley de transparencia, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en cuanto al derecho y al acceso a la información ambiental, tanto activa, como pasiva.

 

 

Dades generals

Codi: 79081
Professor/a responsable:
MOLINA GIMENEZ, ANDRES
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix