Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA GOVERNANÇA DEL TERRITORI I DELS BÉNS AMBIENTALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La gestión política de las cuestiones ambientales ha experimentado importantes cambios desde la década de los 70 del S.XX, pasando de modelos jerarquizados y normativos a fórmulas más horizontales y basadas en consensos. Así frente un racionalismo administrativo que confiaba en el diagnóstico de expertos, canalizado mediante procesos burocráticos, se propone fórmulas más abiertas y participativas, más contextualizadas y flexibles.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG6 : Adquirir el compromís ètic amb la gestió ambiental sostenible i reflexionar sobre les seues implicacions socials

 

Competències Específiques

 • CE10 : Saber integrar els factors sociopolítics amb els mediambientals

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Se analizarán los siguientes puntos: definición de Gobernanza Ambiental, diferencias entre gobernabilidad y gobernanza, impulsores, críticas a la Gobernanza Ambiental, mecanismos de Gobernanza Ambiental y directrices básicas sobre participación social.

 

 

Dades generals

Codi: 79078
Professor/a responsable:
MOLINA GIMENEZ, ANDRES
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,56
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix