Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura TRABAJO FINAL: PROYECTO FOTOGRÁFICO se enmarca dentro del módulo de " Técnica y proyecto fotográfico".

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Aplicar el pensament creatiu
 • CG2 : Aprendre de forma autònoma
 • CG3 : Adquirir un compromís ètic en la practica professional
 • CG4 : Integrar eficaçment els coneixements tecnològics en la producció d'un projecte
 • CG5 : Pensar de forma critica i autocrítica
 • CG6 : Planificar, organitzar i implementar projectes
 • CG7 : Presentar públicament projectes usant com a eines de suport recursos TIC i/o audiovisuals
 • CG8 : Realitzar diferents tasques i integrar-se eficaçment en equips de treball multidisciplinaris, multiculturals i diversos
 • CG9 : Recuperar, analitzar i sintetitzar informació complexa des de diferents fonts

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Utilitzar de forma adequada les qualitats i capacitats que defineixen al llenguatge fotogràfic
 • CE12 : Manejar adequadament un programari de gestió d'arxius per a l'organització de fons fotogràfics
 • CE13 : Manejar adequadament un programari de retoc fotogràfic per al tractament d'imatges digitals
 • CE14 : Manejar adequadament un programari de revelat digital per a l'edició avançada d'arxius fotogràfics RAW
 • CE15 : Saber plantejar un projecte fotogràfic
 • CE2 : Escometre processos de creació fotogràfica mitjançant la comprensió dels elements bàsics de la llum i la composició, les tècniques d'il·luminació i la narrativa visual
 • CE3 : Aplicar criteris per a la correcta elecció dels mitjans tècnics adequats per a cada projecte fotogràfic i/o audiovisual
 • CE4 : Comprendre i utilitzar competentment els diversos canals i mitjans que poden ser emprats en la comunicació dels projectes fotogràfics
 • CE8 : Conèixer i aplicar adequadament les característiques especifiques dels diferents suports fotogràfics

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1. Contextualizar la realización de proyectos creativos dentro del pensamiento y de la practica fotográfica actual.

2. Aprender a plantear un proyecto fotográfico elaborando un apoyo conceptual y teórico.

3. Manejar las diferentes etapas del proceso creativo, para el desarrollo de un proyecto fotográfico.

4. Utilizar de forma adecuada las cualidades y capacidades que definen al lenguaje fotográfico.

5. Presentar el proyecto fotográfico en el formato y medio adecuados.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 78999
Professor/a responsable:
MIRA PASTOR, ENRIC
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix