Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ EXPOSITIVA I PUBLICACIÓ D'IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura GESTIÓN EXPOSITIVA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS se enmarca dentro del módulo de " Técnica y proyecto fotográfico ".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG3 : Adquirir un compromís ètic en la practica professional
 • CG6 : Planificar, organitzar i implementar projectes
 • CG7 : Presentar públicament projectes usant com a eines de suport recursos TIC i/o audiovisuals
 • CG8 : Realitzar diferents tasques i integrar-se eficaçment en equips de treball multidisciplinaris, multiculturals i diversos

 

Competències Específiques

 • CE15 : Saber plantejar un projecte fotogràfic
 • CE4 : Comprendre i utilitzar competentment els diversos canals i mitjans que poden ser emprats en la comunicació dels projectes fotogràfics
 • CE5 : Conèixer els mecanismes de difusió de la pròpia obra a través dels canals tradicionals (galeries)
 • CE6 : Conèixer i utilitzar amb competència els mecanismes de difusió de la pròpia obra a través dels nous canals associats a la nova societat de la informació web especialitzades i xarxes socials

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1. Concocer los distintos tipos de espacios expositivos y su adecuación a los diferentes tipos proyectos.
2. Aprendera a redactar una propuesta argumentada fundamentando el discurso visual de la programación.
3. Aprender a expresar con un títulos una propuesta expositiva y aprenmder a resumir su contenido.
4. Aprender a temporalizar las acciones de una exposición: montaje, inauguración, cierre y desmontaje.
5. Identificar los principales recursos y logística necesaria para la producción de una exposición.
6. Conocer las dierentes actividades de mediación: prensa, comunicación y redes sociales.
7. Aprender a elaborar un presupuesto estimando los costes de cada exposición.

 

 

Dades generals

Codi: 78997
Professor/a responsable:
MIRA PASTOR, ENRIC
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix