Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO FOTOGRÁFICO se enmarca dentro del módulo de "Técnica y proyecto fotográfico".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG3 : Adquirir un compromís ètic en la practica professional
 • CG6 : Planificar, organitzar i implementar projectes
 • CG8 : Realitzar diferents tasques i integrar-se eficaçment en equips de treball multidisciplinaris, multiculturals i diversos

 

Competències Específiquese

 • CE12 : Manejar adequadament un programari de gestió d'arxius per a l'organització de fons fotogràfics
 • CE15 : Saber plantejar un projecte fotogràfic
 • CE4 : Comprendre i utilitzar competentment els diversos canals i mitjans que poden ser emprats en la comunicació dels projectes fotogràfics
 • CE5 : Conèixer els mecanismes de difusió de la pròpia obra a través dels canals tradicionals (galeries)
 • CE6 : Conèixer i utilitzar amb competència els mecanismes de difusió de la pròpia obra a través dels nous canals associats a la nova societat de la informació web especialitzades i xarxes socials
 • CE9 : Entendre les característiques tècniques i/o expressives dels diferents sistemes i formats de càmeres

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1.Contextualizar la realización de proyectos creativos dentro del pensamiento y de la practica fotográfica actual.

2. Aprender a plantear un proyecto fotográfico.

3. Conocer las diferentes etapas del proceso creativo, para el desarrollo de un proyecto fotográfico.

4. Saber utilizar de forma adecuada las cualidades y capacidades que definen al lenguaje fotográfico.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 78996
Professor/a responsable:
MIRA PASTOR, ENRIC
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix