Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'organitzar i planificar projectes en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.
 • CG2 : Ser capaç d'organitzar-se en els terminis assignats sense alterar la qualitat del producte final.
 • CG3 : Aprofundir en el coneixement i aplicació de l'equipament relacionat amb l'alta cuina mediterrània.
 • CG4 : Respectar els principis ètics i la diversitat.
 • CG6 : Adaptar i ajustar els coneixements adquirits a l'activitat professional, emetent judicis que induïsquen una reflexió crítica en l'àmbit dels arrossos i l'alta cuina mediterrània.
 • CG7 : Adquirir o posseir les habilitats especifiques en l'ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) que permeten gestionar adequadament els serveis en aquest sector.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer l'evolució històrica de l'arròs i de l'alta cuina mediterrània.
 • CE10 : Desenvolupar diferents tècniques culinàries d'alt grau d'especialització amb la inclusió de noves tecnologies adaptades als diferents grups d'aliments.
 • CE11 : Conèixer i aprendre el procés de tastos d'aliments i la seua aplicació en la gastronomia mediterrània.
 • CE12 : Ser capaç de distingir i classificar diferents tipus d'arrossos.
 • CE13 : Adquirir el coneixement per a elaborar i crear receptaris d'arrossos.
 • CE14 : Conèixer les elaboracions innovadores aplicades als arrossos.
 • CE15 : Conèixer i adquirir coneixements sobre l'elaboració d'arrossos internacionals.
 • CE16 : Ampliar i aprofundir en les habilitats i els coneixements de la sumillería.
 • CE17 : Conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes fonamentes de l'alta cuina mediterrània.
 • CE18 : Adquirir les habilitats necessàries per a poder elaborar receptes innovadores i aplicades a l'alta cuina mediterrània.
 • CE19 : Familiaritzar-se amb el concepte de gastrosofía i aplicar-ho a l'alta cuina mediterrània.
 • CE2 : Comparar els sistemes de producció d'arròs i la seua gestió mediambiental.
 • CE20 : Identificar els processos psicològics implicats en la cuina tecnoemocional i la gastronomia artifici per a millorar la satisfacció de l'usuari.
 • CE21 : Interpretar els factors cognitius i emocionals implicats en la cuina tecnoemocional i gastronomia artifici per a millorar la satisfacció de l'usuari.
 • CE22 : Adquirir habilitats bàsiques en TIC per a gestionar adequadament la informació obtinguda.
 • CE3 : Estimar i avaluar la relació entre el binomi dieta mediterrània i salut.
 • CE4 : Determinar la implicació del turisme gastronòmic i de la globalització alimentària en la gastronomia mediterrània.
 • CE5 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.
 • CE6 : Classificar, avaluar i descriure les propietats de les matèries primeres utilitzades en cuina mediterrània atenent a les seues característiques organolépticas, nutricionals, de qualitat i possibilitats d'intervenció en les ofertes gastronòmiques.
 • CE7 : Distingir varietats, especejament, corts i aplicacions culinàries dels aliments implicats en els arrossos i l'alta cuina mediterrànies.
 • CE8 : Conèixer les diferents tècniques culinàries, els seus principis fonamentals i els efectes que produeixen sobre els aliments, els productes alimentaris relacionats amb els arrossos i l'alta cuina mediterrània.
 • CE9 : Comprendre la interrelació i interacció dels fenòmens fisicoquímicos i biològics que ocorren durant el procés de producció, preparació dels aliments.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78964
Professor/a responsable:
ZARAGOZA MARTI, ANA
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR I EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,24
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,24
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,24
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04

Estudis en què s'imparteix