Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Amb la revolució experimentada en el món de l'arròs nous maneres, tècniques i recipients s'han incorporat a la preparació d'arrossos. La innovació es veu reflectida en l'alta cuina, des dels arrossos integrals· de María José San Román que defensa una manera més saludable de consumir aquesta gráminea, fins a l'arròs al quadrat de Kiko Moya, passant per la incorporació d'ingredients fruit de la recerca de xefs com Ángel León que incorpora a les seues creacions el placton marí , un producte que aporten potencial a l'alta cuina i beneficis al nostre organisme.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

ESPECIALISTA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA CULINÀRIA, MARIDATGES, ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA

 

Competències generals

 • CG3 : Aprofundir en el coneixement i aplicació de l'equipament relacionat amb l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE12 : Adquirir les habilitats necessàries per a poder elaborar receptes innovadores i aplicades a l'alta cuina mediterrània.
 • CE17 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.

 

MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA

 

Competències generals

 • CG3 : Aprofundir en el coneixement i aplicació de l'equipament relacionat amb l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE18 : Adquirir les habilitats necessàries per a poder elaborar receptes innovadores i aplicades a l'alta cuina mediterrània.
 • CE5 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Identificar las nuevas maneras, técnicas, recipientes y productos que se han incorporado a la cocina del arroz.

 

 

Dades generals

Codi: 78961
Professor/a responsable:
ZARAGOZA MARTI, ANA
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 0,10
Càrrega no presencial: 0,70

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix