Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

En el Máster se pretende tener una visión actualizada de la cocina mediterranea de la Comunidad Valenciana y, en concreto, en la provincia de Alicante es por ello que es muy importante que el alumno realice prácticas en restaurantes de la provincia de Alicante con reconocido prestigio en elaboraciones típicas como el arroz. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA CULINÀRIA, MARIDATGES, ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'organitzar i planificar projectes en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.
 • CG2 : Ser capaç d'organitzar-se en els terminis assignats sense alterar la qualitat del producte final.
 • CG3 : Aprofundir en el coneixement i aplicació de l'equipament relacionat amb l'alta cuina mediterrània.
 • CG4 : Respectar els principis ètics i la diversitat.
 • CG6 : Adaptar i ajustar els coneixements adquirits a l'activitat professional, emetent judicis que induïsquen una reflexió crítica en l'àmbit dels arrossos i l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE17 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.
 • CE3 : Comprendre i aprofitar la interrelació i interacció dels fenòmens fisicoquímicos i biològics que ocorren durant el procés de producció i en la preparació dels aliments.
 • CE4 : Desenvolupar diferents tècniques culinàries d'alt grau d'especialització amb la inclusió de noves tecnologies adaptades als diferents grups d'aliments.
 • CE5 : Conèixer i aprendre el procés de tastos d'aliments i la seua aplicació en la gastronomia mediterrània.

 

MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'organitzar i planificar projectes en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.
 • CG2 : Ser capaç d'organitzar-se en els terminis assignats sense alterar la qualitat del producte final.
 • CG3 : Aprofundir en el coneixement i aplicació de l'equipament relacionat amb l'alta cuina mediterrània.
 • CG4 : Respectar els principis ètics i la diversitat.
 • CG6 : Adaptar i ajustar els coneixements adquirits a l'activitat professional, emetent judicis que induïsquen una reflexió crítica en l'àmbit dels arrossos i l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Desenvolupar diferents tècniques culinàries d'alt grau d'especialització amb la inclusió de noves tecnologies adaptades als diferents grups d'aliments.
 • CE11 : Conèixer i aprendre el procés de tastos d'aliments i la seua aplicació en la gastronomia mediterrània.
 • CE5 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.
 • CE6 : Classificar, avaluar i descriure les propietats de les matèries primeres utilitzades en cuina mediterrània atenent a les seues característiques organolépticas, nutricionals, de qualitat i possibilitats d'intervenció en les ofertes gastronòmiques.
 • CE9 : Comprendre la interrelació i interacció dels fenòmens fisicoquímicos i biològics que ocorren durant el procés de producció, preparació dels aliments.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Profundizar en la técnicas de cocción de los arroces en alta cocina mediterránea

Ampliar la formación en temas de gestión en la restauración

Adquirir conocimientos avanzados en la preparación de menús gastronómicos

Profundizar en el conocimiento de la organización de los restaurantes en algunos casos con estrellas Michelin

Conocer y profundizar en la preparación y elaboración de platos con tecnicas de cocina novedosas

Aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en las diferentes asignaturas para crear nuevos menús de alta cocina mediterránea

 

 

Dades generals

Codi: 78957
Professor/a responsable:
PRATS MOYA, MARIA SOLEDAD
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix