Competències i objectius

Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La gastronomía constituye una motivación turística en auge, tanto como motivo principal del viaje como complemento de de la experiencia turística. No obstante, el aprovechamiento de esta dinámica positivia requiere un diseño de producto de calidad, basado en la producción y cultura locales y encuadrado en una estrategia de desarrollo turístico sostenible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

EXPERT EN HISTÒRIA, GLOBALITZACIÓ I TURISME ENTORN DE L'ARRÒS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA

 

Competències generals

 • CG5 : Obtenir coneixements d'arrossos i alta cuina mediterrània d'altres cultures i costums que permeten treballar en un context internacional i en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE4 : Determinar la implicació del turisme gastronòmic i de la globalització alimentària en la gastronomia mediterrània.
 • CE5 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.

 

MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA

 

Competències generals

 • CG5 : Obtenir coneixements d'arrossos i alta cuina mediterrània d'altres cultures i costums que permeten treballar en un context internacional i en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE4 : Determinar la implicació del turisme gastronòmic i de la globalització alimentària en la gastronomia mediterrània.
 • CE5 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.
 • CE6 : Classificar, avaluar i descriure les propietats de les matèries primeres utilitzades en cuina mediterrània atenent a les seues característiques organolépticas, nutricionals, de qualitat i possibilitats d'intervenció en les ofertes gastronòmiques.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conocer las características y la especificidad del turismo gastronómico
2. Comprender las claves para la gestión del turismo gastronómico
3. Conocer la distribución y atributos de los principales destinos de turismo gastronómico ligados a la gastronomía mediterránea
4. Aprender a desarrollar productos gastronómicos dentro de una estrategia de desarrollo turístico sostenible

 

 

Dades generals

Codi: 78951
Professor/a responsable:
MOLTO MANTERO, ENRIQUE ALFONSO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,70
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 2,10

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix