Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura, de contenido eminentemente práctico, pretende profundizar a traés de salidas de campo en aspectos cruciales de la evolución del cultivo, comercialización y consumo del arroz en tierras valencianas

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2018-19

EXPERT EN HISTÒRIA, GLOBALITZACIÓ I TURISME ENTORN DE L'ARRÒS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA

 

Competències generals

 • CG5 : Obtenir coneixements d'arrossos i alta cuina mediterrània d'altres cultures i costums que permeten treballar en un context internacional i en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Estimar i avaluar la relació entre el binomi dieta mediterrània i salut.
 • CE5 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.

 

MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA

 

Competències generals

 • CG5 : Obtenir coneixements d'arrossos i alta cuina mediterrània d'altres cultures i costums que permeten treballar en un context internacional i en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Estimar i avaluar la relació entre el binomi dieta mediterrània i salut.
 • CE5 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Como principal objetivo, la asignatura pretende introducir al alumno/a en la problemática que encerró el cultivo del arroz en espacions emblemáticos com las albuferas y marjales, así como en la evolución del proceso tratamiento y comecialización del arroz, mediante visitas a espacions naturales y museos especializados en el cultivo del arroz

 

 

Dades generals

Codi: 78950
Professor/a responsable:
BERNABEU MESTRE, JOSEP
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix