Competències i objectius

Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El protagonismo que a lo largo de la historia han alcanzado determinados cultivos ha dado lugar a lo que se conoce como plantas de civilización, en la medida en que la evolución de muchas culturas ha estado ligada al desarrollo de los mismos. Este es el caso del arroz, una de las gramíneas más eficientes. Su papel ha resultado clave en el desarrollo histórico de las civilizaciones consumidoras de dicho cereal en Asia oriental y meridional. En nuestro contexto, aunque llegó a la Península con la expansión del Imperio Romano, no dejó de ser una planta marginal hasta que la cultura islámica y su pericia tecnológica en regadíos, permitió el desarrollo y expansión de su cultivo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

EXPERT EN HISTÒRIA, GLOBALITZACIÓ I TURISME ENTORN DE L'ARRÒS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA

 

Competències generals

 • CG5 : Obtenir coneixements d'arrossos i alta cuina mediterrània d'altres cultures i costums que permeten treballar en un context internacional i en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer l'evolució històrica de l'arròs i de l'alta cuina mediterrània.

 

MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA

 

Competències generals

 • CG5 : Obtenir coneixements d'arrossos i alta cuina mediterrània d'altres cultures i costums que permeten treballar en un context internacional i en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer l'evolució històrica de l'arròs i de l'alta cuina mediterrània.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La asignatura analiza la evolución histórica que ha mostrado el cultivo del arroz, dedicando una atención particular al proceso contemporáneo de incorporación a la cultura alimentaria y gastronómica del entorno valenciano y mediterráneo.

 

 

Dades generals

Codi: 78946
Professor/a responsable:
BERNABEU MESTRE, JOSEP
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,10
Càrrega no presencial: 2,10

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix