Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL D'EXPERT EN METODOLOGIA CIENTÍFICA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA: METODOLOGIA, TÈCNIQUES DE TREBALL I GESTIÓ I COMUNICACIÓ SOCIAL DEL CONEIXEMENT

 

Competències generals

 • G1 : Aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis
 • G2 : Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta i limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • G3 : Comunicar les seues conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • G4 : Adquirir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesurada acte-dirigit i autònom
 • G5 : Desenvolupar el raonament crític i la capacitat per a realitzar anàlisi i síntesi de la informació disponible

 

Competències Específiques

 • E8 : Adquirir habilitats per a l'inici i desenvolupament de la tesi doctoral

 

EXPERT EN METODOLOGIA CIENTÍFICA

 

Competències generals

 • G1 : Aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis
 • G2 : Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta i limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • G3 : Comunicar les seues conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • G4 : Adquirir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesurada acte-dirigit i autònom
 • G5 : Desenvolupar el raonament crític i la capacitat per a realitzar anàlisi i síntesi de la informació disponible

 

Competències Específiques

 • E8 : Adquirir habilitats per a l'inici i desenvolupament de la tesi doctoral

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78863
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,32
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 0,32
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix