Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Trabajo Final (TF) se imparte en el segundo semestre de cada curso. Su carga lectiva es de 3 créditos ECTS.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG4 : Adquirir una visió integral de les causes i les manifestacions del fenomen de la violència de gènere des d'una perspectiva pluridisciplinar.
 • CG5 : Ser capaç d'implementar i integrar la perspectiva de gènere en l'abordatge pluridisciplinar de la violència contra les dones.
 • CG7 : Ser capaç de realitzar un aprenentatge autònom i autocrítico.
 • CG8 : Desenvolupar habilitats de treball en equip i escolta activa.

 

Competències Específiques

 • CE29 : Ser capaç de plasmar en el Treball final els coneixements i les competències adquirides en el Títol des de la perspectiva multidisciplinària i de gènere.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos específicos

1. Aplicar en un TF la formación teórico-práctica proporcionada en las asignaturas de la titulación
2. Identificar, analizar y plantear soluciones a problemas concretos que estén referidos a la prevención e intervención en Violencia de Género, y que se susciten, especialmente, en el entorno laboral o profesional del alumnado
3. Exponer oralmente de forma clara y ordenada los resultados de un TF
4. Debatir y defender las ideas y las conclusiones de un TF

 

 

Dades generals

Codi: 78830
Professor/a responsable:
SANDOVAL CORONADO, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,30
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix