Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DEL CURS D'ESPECIALISTA EN VIRTUALITZACIÓ DEL PATRIMONI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Trabajo Final de Especialista

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE18 : Saber què és un entorn immersiu i les diferents opcions disponibles de cara a la seua aplicació a la virtualització del patrimoni: Realitat Augmentada i Realitat Virtual; conèixer les característiques específiques de cadascuna d'elles i les diferències entre ambdues.

 

ESPECIALISTA EN VIRTUALITZACIÓ DEL PATRIMONI

 

Competències generals

 • CG2 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE26 : Ser capaç de realitzar projectes de videomapping aplicats a la conservació i restauració del patrimoni.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos fijados por los tutores del Trabajo Final de Especialista

 

 

Dades generals

Codi: 78565
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,10
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix