Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Competències generals

 • CG2 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Aprendre a utilitzar programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangular.

 

ESPECIALISTA EN VIRTUALITZACIÓ DEL PATRIMONI

 

Competències generals

 • CG2 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Aprendre a utilitzar programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangular.

 

ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓ VIRTUAL

 

Competències generals

 • CG2 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Aprendre a utilitzar programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangular.

 

EXPERT EN VIRTUALITZACIÓ DEL PATRIMONI

 

Competències generals

 • CG2 : Obtenir coneixements bàsics en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni cultural.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Ser capaç de dur a terme treballs de: anastilosis, recreació i reconstrucció del patrimoni cultural integrant fotogrametria digital i infografia 3D

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78553
Professor/a responsable:
ESCLAPES JOVER, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix