Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
L'ACTOR DAVANT DEL PERSONATGE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Incorporación de metodologías de interpretación, técnicas vocales y corporales, aptitudes comunicativas y otros recursos para la construcción de un personaje por parte del actor. Desde una perspectiva eminentemente práctica el alumno ha de ir adquiriendo herramientas para poder acceder a la práctica actoral de manera sencilla, prestando atención a la evolución teórico-práctica de las técnicas de entrenamiento actoral, así como a los análisis dramatúrgicos base del entendimiento del personaje en conflicto.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN ART DRAMÀTIC APLICAT

 

Competències generals

 • CG3 : Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la teorització interpretativa i ser capaç de portar-la a la pràctica amb la pròpia experiència actoral. Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la teorització interpretativa i ser capaç de portar-la a la pràctica amb la pròpia experiència actoral.

 

Competències Específiques

 • CE2 : Aprenentatge de les diferents teories sobre la creació del personatge
 • CE7 : Aplicació pràctica de les diferents teories sobre la creació del personatge.
 • CE9 : Aproximació a l'expressió oral i a l'expressió corporal de l'actor i la seua funció al servei del personatge.

 

MÀSTER EN ART DRAMÀTIC APLICAT

 

Competències generals

 • CG3 : Saber utilitzar-se un mateix com a instrument, integrant els recursos expressius, cos i veu, i els recursos cognitius i emocionals, al servei de la interpretació.

 

Competències Específiques

 • CE2 : Saber adequar els recursos expressius i els processos interns de l'actor als requeriments de cadascun dels sistemes d'interpretació aplicats, i a cada gènere, estil i mitjà.
 • CE7 : Saber analitzar el vers teatral espanyol a partir de l'estudi dels elements que ho configuren i estructuren en relació amb el seu sentit, amb l'acció dramàtica i amb la configuració dels personatges.
 • CE9 : Conèixer els mètodes de la interpretació i els seus creadors més rellevants, els escrits teòrics, els seus fonaments i les seues aportacions a la interpretació, valorant la seua contemporaneïtat.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Los objetivos generales van íntimamente ligados a las diferentes etapas en las que el actor ha de poner en marcha (a través de los entrenamientos psicofísicos), su trabajo en función al texto dramático para la construcción de un personaje.

Y de entre los específicos:

.- Utilización de las diferentes formas de acercamiento al texto y al personaje. (Análisis dramatúrgicos y líneas de acción).

.-Aplicación de los recursos adquiridos en consonancia con las diferentes convenciones y estilos.

.- Conocimiento de las características específicas de diferentes autores y reconocimiento de las claves estilísticas de sus obras.

.- Integración de diferentes técnicas interpretativas en la puesta en escena.

 

 

 

Dades generals

Codi: 78425
Professor/a responsable:
SANDERSON PASTOR, JOHN DOUGLAS
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix