Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HERMENÈUTICA JURÍDICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Módulo 17 del programa del máster, de tipo presencial y con una carga lectiva de 1 ECTS (10 horas de clase presencial), coordinado por la profesora de la Universidad de Palermo Isabel Trujillo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

 

Competències generals

 • CG1 : Capacidad de comunicación oral y escrita.
 • CG12 : Oferir als participants els instruments necessaris perquè puguen desenvolupar o potenciar les seues capacitats en raonament jurídic, posar-los al dia en la teoria del Dret contemporània i oferir als participants una resposta a les qüestions assenyalades en CG5,CG6,CG7 i CG8
 • CG3 : Oferir un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.

 

Competències Específiquese

 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

 

Competències generals

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG12 : Oferir als participants els instruments necessaris perquè puguen desenvolupar o potenciar les seues capacitats en raonament jurídic, posar-los al dia en la teoria del Dret contemporània i oferir als participants una resposta a les qüestions assenyalades en CG5,CG6,CG7 i CG8
 • CG3 : Oferir un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.

 

Competències Específiquese

 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

El módulo tiene el propósito de ilustrar la perspectiva hermenéutica. En primer lugar, se describe el papel del jurista como co-creador del Derecho. En segundo lugar, se descubren los presupuestos generalmente ocultos de la interpretación jurídica. En tercer lugar, se ofrecen herramientas para decodificar el derecho contemporáneo como un fenómeno evolutivo. En cuarto lugar, se presta una atención especial al razonamiento por analogía, razonamiento a partir del precedente y problema de interpretación, lo cual permite resolver algunos problemas interpretativos del principio de igualdad.

 

 

Dades generals

Codi: 78236
Professor/a responsable:
LIFANTE VIDAL, ISABEL
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,70

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix