Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CLÀSSICS DE L'ARGUMENTACIÓ (SEMINARI)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura se ubica en el bloque de módulos presenciales del Máster en argumentación jurídica. El módulo está dirigido tanto a profesionales de las diferentes ramas del Derecho como a investigadores, docentes y post-graduados en formación con intereses vinculados a cualquier aspecto del programa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

 

Competències generals

 • CG1 : Capacidad de comunicación oral y escrita.
 • CG10 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrítico.
 • CG3 : Oferir un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE12 : Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE13 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE14 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE15 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant un auditori.
 • CE8 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • CE9 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

 

Competències generals

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG10 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrítico.
 • CG3 : Oferir un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE12 : Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE13 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE14 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE15 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant un auditori.
 • CE8 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • CE9 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Se trata de ofrecer una introducción a los clásicos de la argumentación jurídica

 

 

Dades generals

Codi: 78233
Professor/a responsable:
ATIENZA RODRIGUEZ, MANUEL
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix