Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA DE LES FONTS I DE L'ORDENAMENT JURÍDIC I ARGUMENTACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En las "fuentes del Derecho" se encuentra, en principio, todas las razones normativas susceptibles de ser usadas en una argumentación jurídica. Por ello, su estudio es ineludible en el contexto de un master de argumentación jurídica.

No procede adaptación

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

 

Competències generals

 • CG1 : Capacidad de comunicación oral y escrita.
 • CG3 : Oferir un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE12 : Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE14 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE15 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE8 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

 

Competències generals

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG3 : Oferir un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE12 : Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE14 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE15 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE8 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

El objetivEo esencial es presentar una teoría de las fuentes del Derecho adaptada a los dos grandes giros que han tenido lugar en el pensamiento jurídico en las últimas décadas: el giro constitucionalista (la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos) y el giro argumentativo (el método jurídico como arguemtnación jurídica)

No procede adaptación

 

 

Dades generals

Codi: 78231
Professor/a responsable:
AGUILO REGLA, JOSEP
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,70

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix