Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA TEORIA DE L'ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El Módulo 3 constituye una aproximación a la Teoría de la Argumentación Jurídica. En él se recorren en primer lugar algunos trazos de la historia de la argumentación desde su surgimiento en la antigüedad griega hasta la rehabilitación de los estudios argumentativos en el siglo XX (Tema 1). A continuación, se introduce un mapa de conceptos del campo de la argumentación en general (Tema 2). Desde ahí se va al campo de la argumentación jurídica para plantear las principales cuestiones que suscita la relación entre método jurídico y argumentación (Tema 3). Finalmente, se cierra el Módulo con una fundamentación del razonamiento jurídico como razonamiento práctico (Tema 4).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Capacidad de comunicación oral y escrita.
 • CG10 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrítico.
 • CG12 : Oferir als participants els instruments necessaris perquè puguen desenvolupar o potenciar les seues capacitats en raonament jurídic, posar-los al dia en la teoria del Dret contemporània i oferir als participants una resposta a les qüestions assenyalades en CG5,CG6,CG7 i CG8
 • CG2 : Tractar d'articular la teoria i la pràctica de l'argumentació en les diverses esferes del Dret.
 • CG3 : Oferir un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Capacitat per a saber distingir qüestions com: explicar i justificar una decisió; quins tipus o formes d'argumentació jurídica existeix.
 • CG6 : Saber diferenciar l'argumentació jurídica de l'argumentació ètica o de l'argumentació política o fins i tot, de l'argumentació en la vida ordinària o en la ciència.
 • CG7 : Conèixer i comprendre com es justifiquen racionalment les decisions jurídiques.
 • CG8 : Identificar el criteri de correcció dels arguments jurídics i quins són, en definitiva, les raons del dret: no la raó de ser el dret, sinó les raons jurídiques que serveixen de justificació per a una determinada decisió.
 • CG9 : Adquisició de valors i principis ètics.

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE14 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE8 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

El propósito del módulo es que los conceptos presentados en los módulos anteriores vayan siendo enriquecidos en su aplicación específica al campo del Derecho, profundizando progresivamente en el conocimiento de la argumentación jurídica hasta desembocar en una perspectiva filosófica más fundamental. Se pone especial énfasis en dos ideas. Por un lado, en que los planteamientos argumentativos sobre el Derecho, en renovado auge desde la segunda guerra mundial, tienen tras de sí una importante y antigua tradición filosófica cuyo acervo conceptual debe ser incorporado desde la reflexión actual. Por otro lado, que la inflexión que las teorías contemporáneas de la argumentación jurídica han contribuido a propiciar forma parte de un “cambio de paradigma” —el “giro constitucionalista”— que concierne a la práctica de nuestros sistemas jurídicos (especialmente la judicial, pero también a otras) y no solamente a nuestras concepciones teóricas.

 

 

Dades generals

Codi: 78222
Professor/a responsable:
VEGA LOPEZ, JESUS
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,50
Càrrega no presencial: 3,50

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix