Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL. PROJECTE DE CONTROL DE PLAGUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura forma parte del título de Especialista en Control Biológico e Integrado de Plagas. Se imparte de manera no presencial utilizando la plataforma Moodle UA como vehículo de comunicación entre estudiantes y profesorado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG2 : Capacitat d'assimilar la informació per a una encertada decisió en la resolució de problemes derivats amb les plagues i el seu control.
 • CG5 : Capacitat per a traslladar els coneixements teòrics a la pràctica professional.
 • CG6 : Capacitat de reacció davant situacions molt canviants en l'espai i en el temps.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Capacitat de valorar i apostar per la innovació de propostes que aporten noves solucions en el tractament contra les Plagues.
 • CE11 : Realitzar, presentar i defendre informes científics i tècnics tant de forma escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE6 : Capacitat d'integrar el coneixement rebut en l'elaboració d'estratègies de control integrat de les plagues.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

El objetivo de esta asignatura es poner en práctica lo aprendido a lo largo del curso y orientarlo hacia la presentación de un proyecto de control integrado de plagas.

Esta actividad tiene carácter individual y pretende reproducir de la manera más realista posible lo que se pedirá de los titulados en este curso una vez que emprendan su actividad profesional, de manera autónoma o formando parte de una empresa.

Se busca de esta manera fomentar el trabajo personal, la autonomía en el desarrollo de proyectos y el manejo correcto de fuentes de información específicas, además de aplicar de manera conveniente las técnicas de control estudiadas a lo largo del curso.

 

 

Dades generals

Codi: 78137
Professor/a responsable:
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix