Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VISITES TÈCNIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura pertenece al título de Especialista en Control Biológico e Integrado de Plagas. Forma parte, por tanto, del conjunto de contenidos que está concebido para ofrecer a los estudiantes una visión completa del mundo del Control Biológico de Plagas, tanto desde el punto de vista académico como del empresarial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG5 : Capacitat per a traslladar els coneixements teòrics a la pràctica professional.

 

Competències Específiques

 • CE11 : Realitzar, presentar i defendre informes científics i tècnics tant de forma escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE9 : Capacitat d'aplicar els coneixements en el camp empresarial i de conèixer els reptes pendents en aquest àmbit.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Que los estudiantes conozcan cómo trabajan algunas empresas del sector del control biológico. Que vean formas de organizar el trabajo adaptadas a maximizar la productividad de las empresas. También, facilitar una formación suficiente para una de las aplicaciones prácticas importantes de este título como es la cría masiva de insectos.

 

 

Dades generals

Codi: 78136
Professor/a responsable:
CASAS MARTINEZ, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix