Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTROL PARABIOLÒGIC I INTEGRAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

En esta asignatura se profundiza en los conceptos de Control Parabiológico de plagas y de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Se explican las numerosas estrategias que se engloban dentro estos conceptos a través de la presentación de casos reales, tanto históricos como contemporáneos.

Esta asignatura está enmarcada dentro del Programa de Estudios Propios en Control Biológico e Integrado de Plagas, mediante el cual se puede optar al título de Experto o Especialista.

Docencia semipresencial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG4 : Responsabilitat en el seguiment estricte de les normes vigents en aquest àmbit en el qual es treballa amb matèries tòxiques per a la salut humana i ambiental.
 • CG6 : Capacitat de reacció davant situacions molt canviants en l'espai i en el temps.
 • CG8 : Valoració de la qualitat dels productes utilitzats (químics o biològics) i de les maneres de la seua aplicació en cada circumstància.

 

Competències Específiques

 • CE4 : Capacitat d'anàlisi crítica per a l'elecció de l'estratègia de control més apropiada a cada cas.

 

EXPERT EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG4 : Responsabilitat en el seguiment estricte de les normes vigents en aquest àmbit en el qual es treballa amb matèries tòxiques per a la salut humana i ambiental.
 • CG6 : Capacitat de reacció davant situacions molt canviants en l'espai i en el temps.
 • CG8 : Valoració de la qualitat dels productes utilitzats (químics o biològics) i de les maneres de la seua aplicació en cada circumstància.

 

Competències Específiques

 • CE4 : Capacitat d'anàlisi crítica per a l'elecció de l'estratègia de control més apropiada a cada cas.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

El objetivo de esta asignatura es que el alumno conozca este tipo de Control Parabiológico de plagas y el Manejo Integrado de Plagas (MIP) así como cuales son sus aplicaciones prácticas. Con los casos prácticos que se proponen el alumno puede conocer cuales son las aplicaciones de este tipo de control de Plagas.

 

 

Dades generals

Codi: 78130
Professor/a responsable:
Pascual Ruiz, Sara
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix