Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INSECTES VECTORS DE PATÒGENS, RISCS, CONTROL I PREVENCIÓ

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

En esta asignatura se exponen los principales problemas relacionados con los insectos vectores de virus y otros patogenos de plantas, se expone su incidencia en agricultura. Se describe la biologia y ecologia de estos insectos y como contribuyen a la transmision y dispersion de las enfermedades de plantas. Tambien se hara incapie en las estrategias y metodos de control de dichas enfermedades.

Se abordaran distintas estrategias de control y prevencion de las enfermedades transmitidas por insectos, incluyendo metodos quimicos, fisicos, biologicos y culturales (incluyendo la manipulacion de habitat).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG4 : Responsabilitat en el seguiment estricte de les normes vigents en aquest àmbit en el qual es treballa amb matèries tòxiques per a la salut humana i ambiental.

 

Competències Específiques

 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

EXPERT EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG4 : Responsabilitat en el seguiment estricte de les normes vigents en aquest àmbit en el qual es treballa amb matèries tòxiques per a la salut humana i ambiental.

 

Competències Específiques

 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Formar a los alumnos sobre la ecologia y biologia de los insectos vectores los virus y bacterias fitopagoenas y sus interelaciones con la planta huesped. Tambien se formara a los alumnos en todos los aspectos sobre interacciones insecto-patogeno-planta y sobre las posibles estrategias de control y prevencion de dichas enfermedades.

 

 

Dades generals

Codi: 78127
Professor/a responsable:
FERERES CASTIEL, ALBERTO
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix